Dank voor alle giften

Hartelijk dank voor alle donaties, die we in het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen.

We willen u allen heel hartelijk danken voor alle giften in het afgelopen jaar. Met uw betrokkenheid en toewijding kunnen we met elkaar dit werk blijven doen en kunnen we de mensen in de regio Maimon tot steun zijn. We hopen ook in 2018 op uw betrokkenheid te mogen blijven rekenen.